Job E.T. Puić “Kvantni svijet meleka”

feat

Nijedna Božija objava nema pretenzije da bude enciklopedija znanosti, ali ono što je važno i mora se naglasiti, je da ne postoji sukob Kur’ana, kao posljednje Objave, sa bilo kojim znanstveno dokazanim stavom. Naprotiv, ima jako puno detalja koji nedvojbeno govore o tome da je Autor kur’anskog teksta Onaj koji dobro poznaje svijet i ljude koje je Sam stvorio.

Pod uticajem agresivnog ateizma i sekularizma, današnja znanost (sa rijetkim izuzecima) uporno pokušava da nad našom slikom svijeta napravi monopol i jednu vrstu diktature, tako što religiju odvaja od znanosti. Duboko sam ubijeđen kako je stvarnost u kojoj su znanost i religija integralni dijelovi našeg poimanja svijeta u boljoj ravnoteži, kako je civilizovanija i mudrija. Upravo znanstveni dokazi sinhronizirani sa ajetima iz Kur’ana pokazuju da meleki, kao svjetlosna kvantna stvorenja, zahvaljujući odredbama Allaha, dž.š., mogu:

  • Da se pojavljuju u liku čovjeka ili nekom drugom;
  • Da prikupljaju, memoriraju i prenose podatke o djelovanju svakog čovjeka, do Allahovog, dž.š., servera (knjiga Levhi Mahfuz), i obrnuto, da odredbe iz ove knjige prenose do srca i duše ljudskih bića i tako omogućavaju realizaciju sudbine za svakog od nas;
  • Da ugrade fotone svjetlosti duše (Božijeg nura) fetusu, koja će nakon ro­đenja koegzsitirati sa biofotonima ljudskog tijela i sinhronizirano sa njima komunicirati sa mozgom i srcem;
  • Da ugrade fotone svjetlosti u tijelo čovjeka i povećaju njegovu masu za protuvrijednost predate energije i tako nadograde Merjemin DNK (začeće Isa a.s.) ili djeluju na ćelije i organe ljudskog tijela i korigiraju njihove funkcije prema naredbi Allaha, dž.š.;
  • Da ugrađene fotone duše koji se nalaze u tijelu čovjeka izdvoje iz njega i vrate ih nazad Stvoritelju (uzimanje duše umrlom);

Albert Ajnštajn postavio je suštinsko pitanje: „Ne želimo samo da znamo kako se odvijaju prirodne pojave, već i da saznamo zašto je priroda baš ovakva kakva jeste, a ne nekakva drugačija?“ Odgovor na ovo pitanje mogu dati samo teologija i filozofija. No kako kaže Steven Hawking: „filozofija je mrtva, jer nije držala korak s razvojem savremene znanosti, pogotovo fizike“. Bez obzira o kojim filozofima je riječ, i koliko su duboke i snažne njihove misli – oni su samo ljudi kao ja i vi, koliko god genijalni bili.

Izbor između ljudske filozofije i Božijih knjiga, koje slijede milijarde ljudi hiljada­ma godina, ne bi trebao biti pretežak. Među tim milijardama vjerskih sljedbenika jako mnogo je pametnih ljudi koji razumom shvataju a srcem vjeruju i daleko su od ateistički nametnutog stereotipa o primitivnim vjernicima koji slijede dogmu bez imalo razmišljanja.

Autor

Druge novosti

Jusuf Bajrektarević

Rijeka: Jusuf Bajrektarević “Radi tebe”

IMG_6271

Mimohod za Srebrenicu u Rijeci: Da se ne zaboravi

Zbirka pjesama “Vrbaske suze” Senada Maglića

Zbirka pjesama “Vrbaske suze” Senada Maglića