Saradnja agencije Visual marketing i W3sedic

Isa Šarić i Nedim Sedić
S ciljem pružanja što kvalitetnijih usluga i zadovoljstva svojih klijenata potpisan je ugovor o saradnji između Agencije za promociju i branding “Visual marketing” i firme “w3sedic”. Spoj iskustva, znanja i profesionalonosti uposlenika dvije firme, svojim klijentima nudit će još bržu realizaciju njihovih zahtjeva.
Uz granaciju kvaliteta predstavnici „Visual marketinga“ i „w3sedic“ kroz uvođenje inovacija u razvoju digitalnog marketinga i dizajna, s posebnim akcentom na izradi i održavanju web stranica, web shopa i drugih softverskih rješenja prilagođavaju se poslovanju u okolnostima izazvanih pandemijom Covid 19.
Novi tim sastavljen od predstavnika dvije kreativne i energične firme, spremne su odgovoriti poslovnim zahtjevima klijenata kako u Bosni i Hercegovini, tako i dijaspori.
Promo katalog novogodišnji