Potpisan ugovor o saradnji sa Lovačkom Organizacijom Bihać

Lovačka Organizacija Bihać

Naša agencija je uspješno ostvarila saradnju sa Lovačkom Organizacijom Bihać. Radi se o velikoj marketinškoj kampanji koja je trenutno u pripremi a bit će usmjerena prema europskim zemljama. Cilj kampanje je privući strane ali i domaće lovce na naša lovišta koja su bogata sa raznom divljači i prirodnim ljepotama. Posebno nam je zadovoljstvo voditi ovu kampanju jer smo već uključeni u brandiranje turističkih agencija na Unsko-sanskom kantonu te na ovaj način povezujemo i lovce u jedinstvenu ponudu ovog regiona.